Activiteiten

Zonder pesticiden is gezonder
DOOR:  Herman Dewaele, in samenwerking met Velt.
WAAR: LDC Den Tap
WANNEER: Maandag  7 maart '22
HOELAAT : 20:00 uur

Zonder is gezonder.

Netelgier was tot hiertoe mijn enige ervaring in het biologisch tuinieren. Het werd mij aangeraden door kenners en mijn drang naar een zuivere moestuin deed de rest. Netelgier was goed voor de bestrijding van allerlei aantastingen en bovendien een kloeke meststof heette het. Het werd geen meevaller helaas, buiten de stank van het brouwsel boekte ik weinig resultaten.

Sinds maandag 7 maart ben ik opnieuw tot het ware geloof van de bioteelt toegetreden. Dankzij Herman Dewaele. Hij was uitgenodigd door “tuinhier” en “Velt” om het in “Den Tap” te hebben over de tuin vrij van pesticiden. Meer nog dan zijn uitstekend betoog was het de persoon zelf die me over de streep trok. Herman is al decennia bioactief en op zijn tachtigste nog bijzonder dynamisch en eloquent. Dat komt ongetwijfeld door zijn gezonde groenten en fruit. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk.

Het uithoudingsvermogen van de aanwezigen werd op de proef gesteld. Een avondvullend programma. Tijdens een uiteenzetting van ongeveer drie uur leidde de voordrachtgever ons door de beginselen van de ecologische tuin: chemische bemesting is volledig taboe, pesticides bijna.

Een delicaat maar gezond ecologisch evenwicht bepaalt alles. Denk hierbij aan licht, lucht, vocht en warmte maar vooral aan de bodem en zijn gehalte aan organisch materiaal. Hierbij is het gebruik van compost cruciaal. Het duurt enige tijd, maar eenmaal dit wonderlijk systeem op punt staat wordt de tuin een oord van plezier voor de plantjes, de diertjes en vooral voor de mens.

Groen fundamentalisme moest in “Den Tap” wijken voor veel gezonde boerenwijsheid. De spreker kruidde zijn betoog met ervaringen van bijna een halve eeuw bioteelt. Na zo’n lange poos heb je voor veel tuinproblemen een milieuvriendelijke oplossing. Zo niet zijn ze onoplosbaar.

Een beetje mededogen kan soms helpen. Zo bijvoorbeeld bij de onkruidbestrijding. Indien die ongewenste planten je teelten niet echt naar de knoppen helpen, heb dan wat geduld. Geef ze een andere naam bijvoorbeeld. Beschouw onkruiden als nuttige wilde planten. Oorlog heet dan invasie. Probleem opgelost. Dikwijls is onkruid nog eetbaar, lekker en gezond bovendien. Eet het dus op. Wat te denken van een salade van zevenblad en vogelmuur?

Ook voor de meeste aantastingen in de groententeelt, van aardappel tot zurkel, bestaat er wel een adequate biologische kunstgreep om kwaadaardige beestjes het leven zuur te maken. Inzetten van oorwormen en lieveheerbeestjes tegen bladluizen bijvoorbeeld, of kippen en egels hun goesting laten doen met slakken.
Terug naar overzicht


Weersverwachting

Laatste nieuws

Contact details
Secretariaat

De Meulemeester Geert
Ommegangstraat 14
8755, Ruiselede

Email: geert.de.meulemeester@belgacom.net
Tel: 051 68 76 43© Copyright 2014 by Tuinhier Ruiselede