Volkstuin Ruiselede

Wie?

“Tuinhier” is de grootste vereniging van tuinliefhebbers in Vlaanderen: ze is 125 jaar geleden gesticht en telt meer dan 20.000 aangesloten gezinnen, verenigd in 210 plaatselijke afdelingen, waarvan de Ruiseleedse “tuinhier” er één is. De doelstelling is alle volkse tuinliefhebbers te verenigen en te informeren.

De afdeling van Ruiselede telt op dit ogenblik ongeveer 200 leden.

Historiek

De vereniging ”tuinhier Ruiselede” ontstond tijdens de oorlogsjaren als jawel “De Geitenbond”. Een naam die, door de schaarste tijdens de rantsoeneringen, toen wellicht minder koddig klonk dan vandaag. Het ging inderdaad om een stukje zelfvoorziening op een lapje grond met wat groenten en neerhofdieren. Een sociaal initiatief, dat in de tijdsgeest van toen gedragen werd door de toenmalige onderpastoor.

Korte tijd daarna werd een jonge onderwijzer, Marcel Listhaeghe, bij de vereniging betrokken. “Meester Listhaeghe” zou één van de dragende krachten worden gedurende meer dan een halve eeuw van wat inmiddels “Het Werk van den Akker” en later “De Volkstuin” was geworden. Het grootste deel van de tijd (tot begin 2010) deed hij dit als voorzitter van de vereniging, onder andere samen met secretaris André Leman, een zeldzaam onderlegd planten- en vlinderkenner. Met deze twee “founding fathers” voer de tuinvereniging onder veilige vlag doorheen de tweede helft van de vorige eeuw en de aanvang van de jaren 2000.

De “Ruiseleedse tuinhier” is dus bijna 80 jaar oud en mag dan ook, sinds geruime tijd, de toevoeging “Koninklijk” in zijn benaming voeren.

Het opzet en de naam van de aanvankelijke “Geitenbond” is inmiddels lang achterhaald. Ook de benaming “Werk van den Akker”, die de vereniging enige tijd droeg, werd opgedoekt. “De Vlaamse Volkstuin” werd boven de doopvont gehouden. Begin 2014 werd gekozen voor de huidige benaming “tuinhier”. Wellicht omdat “De Volkstuin” te nadrukkelijk verwees naar de typische volkstuintjes: de soms wat rommelig aandoende tuinparken aan de stadsrand waar de stadsmens zijn hobby naar hartenlust beleeft, maar bijna onbestaande op het platteland. Overigens krijgen deze volkstuintjes de laatste jaren de wind meer en meer in de zeilen, ook dank zij de onverdroten steun van het Verbond.

De doelstelling om de tuinkennis en het tuingenot van elke liefhebber verder te laten ontbolsteren en onze vereniging leerrijk, volks, laagdrempelig en goedkoop te houden blijft onveranderd.

Wat je zelf tuint is top!

Wat?

Iedereen die met overgave in de tuin bezig is kan bij ons zijn gading vinden en kennis opdoen: “tuinhier” wil een stevige basiskennis bieden over de siertuin, de moestuin, de bloementuin, de fruittuin, de watertuin, … Of het nu om een intensief moestuintje gaat of over een grote plattelandstuin, zelfs als alleen kikkers, vissen, kippen of geiten in je tuin leven.

Je wordt lid door betaling van een jaarlijks lidgeld van slechts 20 €: daarvoor ontvangen de leden elke maand het zeer gewaardeerde tijdschrift “tuinhier magazine” (32 blz. vierkleurendruk). Dit maandblad geeft raad bij de actuele tuinwerkzaamheden maar stelt ook een vergeten groente, een sierstruik, een schaduwplant, een bloemstuk, een nieuw tuinboek … en zoveel meer in de kijker. Zelfs een kinderhoekje ontbreekt niet.

De Ruiseleedse “tuinhier” verwelkomt zijn leden en ook alle andere belangstellenden een zevental keer per jaar op de eerste maandagavond van de maand in het dienstencentrum van Curando“ (Aalterstraat 10), plaatselijk beter bekend als café “Den Tap”, voor een voordracht over een tuinonderwerp. Soms worden de voordrachten vervangen door een bedrijfsbezoek of door een demonstratie: snoeien, bloemschikken, … De voordrachten zijn gratis en meestal gaat men naar huis met een prijs van de gratis tombola.

Elk jaar is er een uitstap naar een interessant tuingebeuren. De voorbije jaren gingen we op daguitstap naar onder andere: “Keukenhof” (NL), de ”Koninklijke Serres” te Laken, de floriade te Venlo, de kasteeltuin van Groot-Bijgaarden, de tuinen van Appeltern (NL), de toontuin van Adegem, natuurgebieden in Frans-Vlaanderen, de tuinen van Annevoie & de abdij van Maredsous, de museumtuin van Gaasbeek.

Regelmatig is er een bijzonder initiatief voor de kinderen zoals: een pompoenwedstrijd voor leerlingen van de twee plaatselijke basisscholen (Ruiselede en Doomkerke), vierkante meter tuinieren voor kleuterklassen, beginnerscursus ecologisch moestuinieren, …

Op dit ogenblik telt onze vereniging ongeveer 200 leden. Dit aantal kan zeker omhoog, daar wellicht in menig Ruiseledenaar een nog niet volledig ontbolsterde bloemenliefhebber of moestuinder schuilt. De vereniging is volks, laagdrempelig, goedkoop en leerrijk voor elke tuinliefhebber.

Ruiselede bebloemd

Sinds 1958 stimuleert de gemeente ononderbroken jaarlijks de bebloeming van de gemeente. Hiertoe wordt een actie “Ruiselede Bebloemd” georganiseerd voor gevelversiering (bloembakken), voortuinen en boerderijen.

De gemeente stelt jaarlijks een geldsom ter beschikking van “Het Bebloemingscomité” voor de organisatie een bebloemingswedstrijd.

Kandidaten kunnen inschrijven via de gemeentelijke infokrant of de gemeentelijke website, maar ook rechtstreeks bij de leden van “Het Bebloemingscomité”. Elke Ruiseledenaar kan deelnemen.

 

Weersverwachting

Laatste nieuws

Contact details
Secretariaat

De Meulemeester Geert
Ommegangstraat 14
8755, Ruiselede

Email: geert.de.meulemeester@belgacom.net
Tel: 051 68 76 43© Copyright 2014 by Tuinhier Ruiselede