Volkstuin Ruiselede

Wie?

gastspreker tijdens een voordracht

“De Vlaamse Tuinhier” is de grootste vereniging van tuinliefhebbers in Vlaanderen: ze is bijna 120 jaar geleden gesticht en telt meer dan 35.000 leden, verenigd in ruim 200 plaatselijke afdelingen, waarvan de “Ruiseleedse Tuinhier” er één is. De doelstelling is alle volkse tuinliefhebbers te verenigen en te informeren.

De afdeling van Ruiselede telt op dit ogenblik zo'n 200 leden.

Historiek

De ”Ruiseleedse Volkstuin” ontstond tijdens de oorlogsjaren als jawel “De Geitenbond”. Een naam die, door de schaarste tijdens de rantsoeneringen, toen wellicht minder koddig klonk dan vandaag. Het ging inderdaad om een stukje zelfvoorziening op een lapje grond met wat groenten en neerhofdieren. Een sociaal initiatief, dat in de tijdsgeest van toen gedragen werd door de toenmalige onderpastoor.

Korte tijd daarna werd een jonge onderwijzer, Marcel Listhaeghe, bij de vereniging betrokken: meester Listhaeghe zou één van de dragende krachten worden van de volkstuin gedurende meer dan een halve eeuw, het grootste deel van de tijd (tot begin 2010) als voorzitter van de vereniging. Onder andere samen met secretaris André Leman, een zeldzaam onderlegd planten- en vlinderkenner, voer onze volkstuin onder veilige vlag doorheen de tweede helft van de vorige eeuw en de aanvang van de jaren 2000.

De “Ruiseleedse Volkstuin” is dus meer dan 50 jaar oud en mag sinds dan de toevoeging “Koninklijk” in zijn benaming voeren.

Het opzet van de aanvankelijke geitenbond is inmiddels lang achterhaald en ook de benaming “Werk van den Akker”, die de vereniging enige tijd droeg, werd opgedoekt. Zelfs over een verandering van de huidige naam “De Volkstuin” wordt op Vlaams niveau nagedacht, omdat hij teveel verwijst naar de typische volkstuintjes: dikwijls wat rommelig aandoende tuinparken aan de stadsrand waar de stadsmens zijn hobby naar hartenlust beleeft, maar bijna onbestaande op het platteland.

Wat?

Iedereen die met overgave in de tuin bezig is kan bij ons zijn gading vinden en kennis opdoen. De “Tuinhier” wil een stevige basis en ook kennis bieden over de siertuin, de moestuin, de bloementuin, de fruittuin, de watertuin, … Of het nu om een intensief moestuintje gaat of over een grote plattelandstuin,of zelfs als alleen kikkers, vissen, kippen of geiten in je tuin leven.

Je wordt lid door betaling van een jaarlijks lidgeld van slechts 16 €: daarvoor ontvangen de leden elke maand het zeer gewaardeerde tijdschrift “Tuinhier magazine” (32 blz. vierkleurendruk). Dit maandblad geeft raad bij de actuele tuinwerkzaamheden maar stelt ook een vergeten groente, een sierstruik, een schaduwplant, een bloemstuk, een nieuw tuinboek … en zoveel meer in de kijker.

De “Ruiseleedse Tuinhier” verwelkomt zijn leden en ook alle andere belangstellenden een zevental keer per jaar op de eerste maandagavond van de maand in “Den Tap” (Aalterstraat 10) voor een voordracht over een tuinonderwerp. Soms worden de voordrachten vervangen door een demonstratie: snoeien, bloemschikken, enten, … De voordrachten zijn gratis en meestal gaat men naar huis met een prijs van de gratis tombola.

Elk jaar is er een uitstap naar een interessant tuingebeuren. De laatste jaren gingen we zo ondermeer op daguitstap naar “Keukenhof” in  Nederland (in 2010) , op een avondlijk bezoek naar de ”Koninklijke Serres” te Laken (in 2011) , de Wereld Tuinbouw Expo (Floriade 2012)  in Venlo NL, de bloembollententoonstelling in Groot-Bijgaarden (2013).

Regelmatig is er een bijzonder initiatief zoals dit jaar opnieuw: een pompoenwedstrijd, om onze jongsten bij het tuingebeuren te betrekken. Kleuters en lagere scholieren van de drie basisscholen (Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke) krijgen een pompoenplantje mee naar huis, waarmee ze proberen de zwaarste pompoen te kweken. Weging en prijsuitreiking gebeurt met Halloween.

Op dit ogenblik telt de vereniging ruim 200 leden. Dit aantal kan zeker omhoog, daar wellicht in menig Ruiseledenaar een nog niet volledig ontbolsterde bloemenliefhebber of moestuinder schuilt. De vereniging is volks, laagdrempelig, goedkoop en leerrijk voor elke tuinliefhebber.

Ruiselede bebloemd

Sinds 1958 stimuleert de gemeente ononderbroken jaarlijks de bebloeming van de gemeente. Hiertoe wordt een actie “Ruiselede Bebloemd” georganiseerd voor gevelversiering (bloembakken), voortuinen en boerderijen.

De gemeente stelt jaarlijks een geldsom ter beschikking van “Het Bebloemingscomité” voor de organisatie een bebloemingswedstrijd.

Kandidaten kunnen inschrijven via de gemeentelijke infokrant of de gemeentelijke website, maar ook rechtstreeks bij de leden van “Het Bebloemingscomité”. Elke Ruiseledenaar kan deelnemen.

 

Weersverwachting

Laatste nieuws

Contact details
Secretariaat

De Meulemeester Geert
Ommegangstraat 14
8755, Ruiselede

Email: geert.de.meulemeester@belgacom.net
Tel: 051 68 76 43© Copyright 2014 by Tuinhier Ruiselede